Wycieczka do Treblinki

17 października uczniowie klasy 1c i 2c, realizując zadania w ramach projektu ACT 4 PEACE, odwiedzili szczególne miejsce –Treblinkę, gdzie podczas wojny funkcjonował obóz pracy, przez który przeszło 20 tysięcy więźniów, głównie Polaków, z których tylko połowa przeżyła. Ale Treblinka to przede wszystkim obóz zagłady dla ponad 900 tysięcy Żydów uśmierconych w ciągu roku od 1942 do 1943. Obok Sobiboru i Bełżca była obozem specjalnie utworzonym na terenach północno-wschodnich okupowanej Polski  w celu realizacji planu całkowitej likwidacji Żydów. Trafiali do niego Żydzi z 400 gett z obszaru Polski (najwięcej z getta warszawskiego), ale i całej Europy: Francji, Belgii, Holandii, Węgier, Czech i innych państw okupowanych przez Niemcy.

Podczas kilkugodzinnego spaceru przeszliśmy przez najważniejsze punkty związane z obozem pracy i obozem zagłady. Wysłuchaliśmy emocjonującej opowieści o tym miejscu, ale przede wszystkim o konkretnych ludziach – świadkach historii. Trudno było zestawić te tragiczne fakty z otaczającą nas przepiękną, jesienną aurą, złotymi liśćmi i słońcem. Próbowaliśmy sobie wyobrazić, co czuli ludzie wysiadający na rampie imitującej prawdziwy dworzec kolejowy i idący ,,drogą do nieba” do komór gazowych.

Na zakończenie naszej  wizyty uczestniczyliśmy  w uroczystości kończącej dziewiątą edycję projektu ,,Jesteśmy Razem”. Jest to wspólny projekt Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Treblinka. Jak co roku, w spotkaniu wzięło udział pół tysiąca uczniów, po 250 z każdego kraju. Spotkanie to miało na celu zbliżyć do siebie obie grupy młodzieży poprzez edukację historyczną  na terenie obozu zagłady i obozu pracy w Treblince, uczcić pamięć tragicznie zmarłych więźniów oraz uświadomić, jakie skutki pociąga za sobą mowa nienawiści, stygmatyzacja i brak tolerancji oraz obojętność .

Dziękujemy Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów za środki finansowe na pokrycie kosztów transportu.

Jola Wiszniewska

Skip to content