Udział uczniów klasy 3c w debacie.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie był organizatorem  debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych RP prof. dr. hab. Jacka Czaputowicza.

Podczas spotkania Minister Jacek Czaputowicz wygłosił wykład  pt. „Polska wizja Unii Europejskiej”. Po wystąpieniu szefa polskiej dyplomacji odbyła się dyskusja moderowana, podczas której Minister J. Czaputowicz odpowiadał na pytania zgromadzonych gości wśród których byli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, dziennikarze , studenci i młodzież licealna w tym uczniowie klasy 3c naszego Liceum.

Konsultacje obywatelskie w sprawie przyszłości Europy w państwach członkowskich UE odbywają się z inicjatywy Prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Ich zasadniczą ideą jest zestawienie ze sobą różnych stanowisk na temat aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej i wysłuchanie głosów jej obywateli. Wyniki konsultacji i propozycje obywatelskie mają zostać podsumowane w sprawozdaniach krajowych oraz uwzględnianie przy przygotowaniach do nieformalnej Rady Europejskiej w maju 2019 r., podczas której odbędzie się dyskusja nad agendą strategiczną UE na lata 2019-2024.

Rząd RP od początku dyskusji podkreśla, że pan-europejskie konsultacje nie powinny być procesem nadmiernie scentralizowanym, powinny zaś pozwalać państwom członkowskim na jak najszerszą swobodę manewru przy doborze odpowiednich instrumentów. Takie stanowisko Polski zostało zaprezentowane w liście Premiera Mateusza Morawieckiego do Prezydenta Emmanuela Macrona z dnia 6.02.2018 r., w którym podkreślono wolę przeprowadzenia debaty publicznej na temat przyszłości UE zgodnie z krajowymi praktykami, w duchu zapisów deklaracji przyjętej podczas szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej w dniu 26 stycznia br., z zaznaczeniem wiodącej roli Sejmu RP jako animatora debaty obywatelskiej w Polsce. MSZ prowadzi także działania komplementarne w stosunku do planu Sejmu RP zakładające wykorzystanie sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.

Podczas spotkania przedstawiono m.in. wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród Polaków, z których wynika, że poparcie dla Unii Europejskiej deklaruje prawie 80% ankietowanych.

Skip to content