Ślubowanie klas pierszych

15 października 2018 uczniowie klas pierwszych w obecności Pani Dyrektor Anny Jurek złożyli ślubowanie i tym samym oficjalnie zostali przyjęci do społeczności uczniowskiej LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. L. Kossutha.

Po części oficjalnej przedstawiono prezentację pt. ,,Wiek XIX -wiekiem zmian i walk narodowych i wyzwoleńczych “, której celem było przypomnienie i  przybliżenie epoki, w której żył Patron naszej szkoły – Lajos Kossuth. Następnie przedstawiciele klas wzięli udział w konkursie wiedzy o życiu i działalności Lajosa Kossutha. Zwyciężyła reprezentacja klasy 1b. Gratulacje! 

Uroczystość prowadzili uczniowie klasy 2c –  Kinga, Janek i Jarek oraz uświetniła ją występem fortepianowym Natalia.

Jolanta Wiszniewska

Skip to content