Edukacja prawna

Od 1 września w naszym Liceum w ramach przedmiotu uzupełniającego Edukacja Prawna, regularnie raz w tygodniu prowadzone są zajęcia przez prawników w ramach współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Koordynatorem programu Z ramienia OIRP jest radca prawny Magdalena Bartosiewicz. Odbyły się już zajęcia wprowadzające do prawa-Wstęp do prawa poza tym Prawo Konstytucyjne oraz Elementy Prawa Administracyjnego- Ustrój Miasta st.Warszawy.

Skip to content