Wyjazdy nauczycieli w ramach projektu “Nowa Jakość” (POWER) – YORK

Kurs „Special Educational Needs in the Teaching Environment” jest kolejną mobilnością zrealizowaną w ramach programu Power „Nowa jakość” przez nauczyciela 63 LO, M. Suską –Zięcina. Kurs odbył się w Yorku, w Wielkiej Brytanii i  trwał od 16.07-27.07.2018. W pierwszym tygodniu tematyka mobilności dotyczyła pracy z uczniami z dysleksją, w drugim tygodniu zagadnienia koncentrowały się na  zaburzeniach ze spektrum autyzmu.  Oba kursy pozwoliły na wzbogacenie wiedzy w zakresie omawianych zagadnień, poznanie różnorodnych perspektyw i metod pracy. Niezwykle wartościowe były dyskusje i twórcza wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami uczestniczącymi w kursie, którzy pochodzili z różnych krajów europejskich: Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Łotwy, Polski. Współpraca ta w przyszłości ma szansę zaowocować wspólnymi, międzynarodowymi projektami.  

 „By following this course, you will develop an understanding of the challenges of teaching students with dyslexia, autism, and other special needs arising from Asperger’s syndrome. Key topics will be addressed, including characteristics and diagnostic criteria, a structured approach to teaching, creating trust with learners and working with families, assessment, language and communication, dyslexia and autism spectrum conditions, recognising different types of discriminatory or exclusive behavior and understanding the causes of challenging behaviours, behaviour management, with the aim of developing a range of best practices”  (https://york-associates.co.uk/course/special-education-needs-sen/)

https://drive.google.com/file/d/1Ezq9OlApRo0iyGcW9iAF2npTKEiNgf6x/view?usp=sharing

Skip to content