ERASMUS+ dla młodzieży

Miło nam poinformować Państwa, iż nasza szkoła otrzymała dofinansowanie projektu mobilności opracowanego we współpracy ze szkołą w Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Włoszech w ramach programu Programu Erasmus + SEKTOR Edukacja szkolna – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA 229). Jest to ogromne osiągnięcie. W zeszłym roku jedynie 29 szkół w Polsce otrzymało takie dofinansowanie. Projekt realizowany będzie od 1.IX.2018 r. do 31.VIII.2020 r.

Projekt ma na celu promowanie pokoju i tolerancji. Zakłada utworzenie w każdej ze szkół partnerskich Klubu Pokoju, w ramach którego wybrani uczniowie będą uczyć się o dawnych i obecnych konfliktach oraz ich pokojowym rozwiązaniu, spotykać się z ciekawymi ludźmi i odwiedzać miejsca bezpośrednio związane z tym tematem. Drugi aspekt projektu to rozwiązywanie konfliktów i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na religię, narodowość, niepełnosprawność czy kolor skóry.

W wyniku realizacji projektu ACT 4 PEACE uczniowie będą mieli możliwość brania udziału w różnych ciekawych aktywnościach na terenie szkoły, a 20 osób będzie mogło uczestniczyć w czterech tygodniowych wyjazdach zagranicznych oraz gościć u siebie uczniów z wyżej wymienionych krajów.

Udział w wyjazdach jest całkowicie bezpłatny – każdy uczeń ma zapewniony lot do kraju docelowego oraz nocleg (u ucznia ze szkoły goszczącej) oraz całodzienne wyżywienie.

W projekcie przewidzianych jest 5 spotkań w pięciu krajach partnerskich.

Wyjazd do Rumunii odbędzie się w listopadzie 2018.

Wyjazd do Istambułu – w kwietniu 2019.

Wyjazd do Barcelony – w marcu 2020.

Wyjazd do Katanii – w czerwcu 2020.

W październiku 2019 roku będziemy gościć uczniów z Rumunii, Turcji, Hiszpanii i Włoch w naszej szkole. W tym czasie planowana jest też wycieczka do Krakowa. Rodziny goszczące uczniów z zagranicy muszą zapewnić tej osobie nocleg i śniadanie. Zapewnienie wyżywienia i realizacja całodziennego programu leży w gestii szkoły.

Projekt jest adresowany do uczniów z klas I i II, w szczególności osób, które wybrały lub planują rozszerzenie z WOS.

Rekrutacja uczestników: wrzesień 2018

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

  • Zainteresowanie planowanym wyjazdem,
  • Chęć przyjęcia ucznia z zagranicy w swoim domu (październik 2019),
  • Poziom opanowania języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
  • Zaangażowanie w projekt (Klub Peace, wolontariat),
  • Sytuacja materialna i rodzinna umożliwiająca przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej,
  • Zapewnienie równych szans dziewczętom i chłopcom

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:

http://prezi.com/x3xys05puuhb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 

Skip to content