Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach „Mój wymarzony zawód”

Biuro Edukacji  Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zwani dalej Organizatorem zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych m. st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód”. Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego konstruowania własnej kariery zawodowej.

 1. Konkurs polega na nagraniu dowolną techniką przez ucznia filmu na temat ,,Mój wymarzony zawód”, oraz omówieniu pracy konkursowej.
 2. Film powinien być nagrany w formacie otwieranym przez popularne programy typu : Media Player itp., umożliwiającym odtworzenie go na każdym komputerze (nie wymagajacym dodatkowych programów).
 3. Czas trwania filmu do 5 minut .
 4. Czas na omówienie filmu: maksymalnie 5 minut.
 5. Film powinien zawierać nastepujace informacje:
 • nazwa i krótki rys historyczny zawodu
 • specyfika pracy w danym zawodzie
 • kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu
 • drogi kształcenia – szkoły, studia
 • umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu
 • możliwości zatrudnienia
 • informacje o znanych osobach wykonujacych ten zawód

Podczas omawiania pracy konkursowej uczeń powinien umieć uzasadnić wybór wymarzonego zawodu.

Kapituła Konkursu oceni nadesłane prace wg. ustalonych kryteriów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Termin oddania prac (etap szkolny): 15.03. 2018 (J. Wiszniewska-s. 220/M. Suska-Zięcina, s.125)

Skip to content