DZIEŃ Z PRAWEM W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

22 lutego uczniowie klasy 2c uczestniczyli w całodziennych warsztatach zorganizowanych w siedzibie Ministerstwa  Sprawiedliwości w ramach projektu -Dzień z prawem, dedykowanym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Pierwsza część zajęć poświęcona była przedstawieniu zadań stojących przed administracją rządową, w szczególności przed Ministerstwem Sprawiedliwości w kontekście funkcjonowania instytucji państwa. Wykład przygotowany przez Radosława Sienkiewicza, Głównego Specjalistę w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich uzupełniała prezentacja. Kolejnym modułem zajęć było spotkanie z Anną Matosek-Kozdój, Sędzią Sądu Rodzinnego i Nieletnich, która zapoznała młodzież ze ścieżką zawodową oraz wymaganiami stawianymi przed kandydatami na sędziów.  Przypomniała również podstawowe akty prawne i zasady pracy Sądów Rodzinnych w Polsce. Następnie odbyła się dyskusja na temat stanu praworządności w Polsce, w której uczestniczył sekretarz stanu Ministerstwa Sprawiedliwości pan Michał Wojciechowski. Młodzież zadawała pytania dotyczące np. ochrony danych, sytuacji prawnej Polaków poza granicami  kraju, zmian w polskim prawie. Kolejnym punktem spotkania była symulacja rozprawy sądowej. Uczniowie otrzymali role poszczególnych uczestników i doskonale wcielając się w nie, odegrali przebieg rozprawy w sądzie rodzinnym pod przewodnictwem i czujnym okiem  pani sędzi Anny Matosek-Kozdój. Było to wyjątkowe doświadczenie – nasza rozprawa o ustanowienie alimentów trwała prawie 50 minut. Zachowaliśmy wszystkie procedury i zasady pracy sądu. Ostatnim elementem warsztatów była wizyta w szczególnym więzieniu przy ul. Rakowieckiej 37, które po II wojnie światowej, a w szczególności w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, było miejscem kaźni i represji wobec wrogów politycznych systemu komunistycznego. Naszym przewodnikiem był Komendant Andrzej Rytka. Zobaczyliśmy miejsca egzekucji, usłyszeliśmy o metodach pracy służby więziennej oraz o warunkach, w których przebywali więźniowie i aresztanci.  Ostatni skazany opuścił mury więzienia w marcu 2017roku. W tej chwili trwają prace przekształcające to miejsce w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych.

 

Jolanta Wiszniewska

Skip to content