Edukacja Prawna

29 listopada uczniowie klasy 3c i 3 D uczestniczyli w kolejnych warsztatach w ramach pilotażowego programu Edukacji Prawnej . Tym razem zajęcia prowadził dr hab. Jarosław Wyrembak, specjalista w zakresie prawa karnego, profesor  Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie . Punktem wyjścia był kazus opisujący prawdziwe, bardzo dramatyczne wydarzenia . Uczniowie pracując w grupach mieli ustalić karę dla sprawcy przestępstwa i zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych oraz zaproponować rozwiązania systemowe w stosunku do podobnych sytuacji . Młodzież zaprezentowała swoje rozwiązania , po czym zostały one skonfrontowane z decyzją sądu w danej sprawie oraz przepisami obowiązującego prawa. Pojawiło się pytanie dotyczące poczucia sprawiedliwości społecznej – co to znaczy i czy zawsze owa sprawiedliwość przez strony procesu jest rozumiana tak samo. Pan profesor zwracał uwagę na coraz częstsze przenikanie się prawa karnego i prawa cywilnego.  Jola Wiszniewska

 

Skip to content