Tydzień konstytucyjny #MojaKonstytucja

Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja

„Dlatego tak, jak się prowadzi dzieci szkolne do muzeum czy na koncert, tak samo powinno się przybliżać im prawo. I uczyć, że z natury rzeczy przeznaczone jest ono do funkcjonowania w świecie, który nie jest doskonały. Jak prawo karne, które działa wobec tych, którzy prawo łamią. I trzeba uczyć, że prawo jest po to, żeby żadnej władzy nie przyszło do głowy hulać zanadto.” – słowa prof. Ewy Łętowskiej wypowiedziane w związku z organizowaną przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy akcją edukacyjną Tydzień Konstytucyjny #MojaKonstytucja. Podczas wydarzenia prawnicy (adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, sędziowie, pracownicy naukowi, pracownicy organizacji pozarządowych) udają się do szkół, aby przeprowadzić lekcje i zwrócić   uwagę  na praktyczny  wymiar obowiązywania Konstytucji i działalność Trybunału Konstytucyjnego. We wtorek 7 listopada w  przystępny i interesujący sposób mecenas Roman Iwański i aplikantki z kancelarii JSlegal pokazały, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Zajęcia miały charakter warsztatowy –uczniowie pracowali z kazusami – przypadkami prawnymi, z których dowiedzieli się, na czym polega sposób wyłączenia sędziego, co to takiego niezawisłość sędziowska, jakie prawa i obowiązki mają obywatele III RP.

Na koniec zgodnie wszyscy stwierdzili jednoznacznie IGNORANTIA IURIS NOCET- nieznajomość prawa szkodzi, zatem należy je bezwzględnie przestrzegać.

Lucyna Shulz

Skip to content