“Nieznajomość prawa szkodzi”

Znajomość prawa i kultura prawna są podstawą funkcjonowania świadomego obywatela. Żyjąc w społeczeństwie obywatelskim musimy  dobrze znać swoje uprawnienia i powinności. Samoświadomość w zakresie własnych praw i obowiązków oraz  podejmowanych decyzji zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2003 r. za podstawowe umiejętności życiowe. Kompetencje społeczne i obywatelskie  w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. określono jako jedne z ośmiu kompetencji kluczowych. W/w okoliczności oraz oczekiwania kandydatów i wymagania rynku skłoniły nas do podjęcia działań na rzecz rozszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie edukacji prawnej, którą zamierzamy prowadzić w oparciu o szeroką współpracę i zaangażowanie różnych instytucji działających w obszarze prawa. Poza tym planujemy podejmować inicjatywy i działania projektowe, których celem będzie podnoszenie wiedzy i świadomości prawnej oraz praktycznych umiejętności korzystania z prawa w codziennym życiu. Poza tym celem naszych działań będzie kształtowanie odpowiednich postaw np .wrażliwości na wszelkie przejawy dyskryminacji, niesprawiedliwości,  a także inicjowanie działań na rzecz praw i wolności człowieka.

W związku z tym pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie rozpoczęliśmy realizacje pilotażowego programu: Edukacja prawna -,,Nieznajomość prawa szkodzi”. W bieżącym roku szkolnym w zajęciach prowadzonych przez prawników uczestniczyć będą uczniowie klas maturalnych , a w roku następnym będzie on realizowany w klasie o profilu społeczno-prawnym. Tematem pierwszych zajęć był -Wstęp do prawa , poświęcony  wprowadzeniu młodzieży w świat języka prawniczego oraz przypomnieniu zasad prawa obowiązującego w RP. Po części teoretycznej młodzież analizowała kazusy, wokół których wywiązała się żywa dyskusja. Zajęcia przygotowała i prowadziła pani radca prawny Magdalena Bartosiewicz. Następne spotkanie za dwa tygodnie.

Jolanta Wiszniewska, nauczyciel WOS

Skip to content