1a na filmie “Azyl”

25 paździrnika uczniowie klasy 1a objerzeli film Azyl w kinie Atlantic w ramach cyklu pokazów edukacyjnych ”Kino na przeciw wykluczeniu”. Film poświęcony jest działalności małżeństwa Żabińskich, którzy udzielali schronienia Żydom w ogrodzie zoologicznym podczas hitlerowskiej okupacji Warszawy.  Należy tu podkreślić, ze hitlerowcy wyznaczyli karę śmierci dla osób pomagających Żydom i wszystkim członków ich rodziny. Po projekcji odbyło się spotkanie z Moshe Tirosh z Izraela, który wraz z rodziną schronił się na krótko w warszawskim zoo.

Skip to content