PO WER

Z radością informujemy Państwa, iż nasz projekt “Nowa Jakość” został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Edukacja szkolna i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i jego realizacja rozpocznie się 15 grudnia 2017.

W ramach projektu ośmiu nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w 14 wyjazdach zagranicznych w celu podniesienia swoich kwalifikacji z zakresu metodyki, nauczania uczniów ze SPE, technologii informacyjno-komunikacyjnej i historii sztuki. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 34636,00 EURO tj149159,93 PLN.

 

Skip to content