“Strzelec”

W dniach 14 i 21 września nasze liceum odwiedzili przedstawiciele Związku Strzeleckiego. Ta społeczno-wychowawcza organizacja powstała w 1910 r. we Lwowie. Jest kontynuatorką tradycji oręża przedwojennego “Strzelca” założonego przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. Główne  ich obszary działań to: promocja obronności i tradycji wojskowej, pielęgnowanie świadomości narodowej i obywatelskiej, porządek i bezpieczeństwo publiczne. Przedstawiciele organizacji zapoznali uczniów z niektórymi elementami szkolenia w jednostkach “Strzelca”, czyli z musztrą, regulaminem strzeleckim, pierwszą pomocą przedmedyczną oraz – co najbardziej zainteresowało uczniów –z zastosowaniem chwytów obezwładniających w sytuacjach koniecznych. Niektórzy zostali po spotkaniu, aby porozmawiać z naszymi gośćmi. Być może zasilą szeregi tej popularnej organizacji.

/oprac. J. Kalata/

Skip to content