Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

W południe 22 czerwca nastąpiło w LXIII LO im. Kossutha uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Ludwikowi Hirszfeldowi, patronowi ulicy przy której znajduje się siedziba liceum. Tablica umieszczona jest na frontalnej ścianie budynku. Jest to finał projektu, który był realizowany z inicjatywy uczniów klasy I C w ramach Forum Dialogu, pod opieka nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Jolanty Wiszniewskiej. Należy podkreślić fakt, ze młodzi ludzie samodzielnie wystarali się o grant
w ,,Stowarzyszeniu z Siedziba w Warszawie. ” na realizacje tego przedsięwzięcia.
Gratulacje.

Skip to content