II KONKURS POETYCKI

„JA I ŚWIAT WOKÓŁ MNIE

 

Organizatorzy konkursu-Galeria Działań SMB Imielin, LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha zapraszają Uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w konkursie poetyckim, którego celem jest zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej oraz promocja młodych talentów. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Oryginalny utwór poetycki  (nienaruszający praw autorskich osób trzecich), opatrzony godłem wraz z kartą zgłoszeniową (w zamkniętej kopercie) należy składać do 23 maja 2012 roku do godz.15.00 w sekretariacie LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11 lub w Galerii Działań, ul. Marco Polo 1.
Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Przy ocenie wierszy będą brane pod uwagę: ujęcie tematu, walory artystyczne, wrażliwość literacka.

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie cennych nagród  zwycięzcom konkursu nastąpi 1 czerwca 2012 r. w czasie XVII Spotkań Artystycznych w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11.

 

„JA I ŚWIAT WOKÓŁ MNIE

 

Organizatorzy konkursu-Galeria Działań SMB Imielin, LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha zapraszają Uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w konkursie poetyckim, którego celem jest zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej oraz promocja młodych talentów. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Oryginalny utwór poetycki  (nienaruszający praw autorskich osób trzecich), opatrzony godłem wraz z kartą zgłoszeniową (w zamkniętej kopercie) należy składać do 23 maja 2012 roku do godz.15.00 w sekretariacie LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11 lub w Galerii Działań, ul. Marco Polo 1.
Organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Przy ocenie wierszy będą brane pod uwagę: ujęcie tematu, walory artystyczne, wrażliwość literacka.

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie cennych nagród  zwycięzcom konkursu nastąpi 1 czerwca 2012 r. w czasie XVII Spotkań Artystycznych w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11.

Skip to content