Apel z okazji rocznicy wyzwolenia Warszawy 17 stycznia 1945

Klasa II F przygotowała apel dla klas I i II na temat wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną. Data 17 stycznia młodym Polakom z niczym szczególnym się nie kojarzy. W ramach godzin wychowawczych przedstawiliśmy zgromadzone przez nas informacje o wyzwoleniu Warszawy. Zaprezentowaliśmy również film, który dobitnie podsumował nasz przekaz i uświadomił uczniom, co działo się w naszym mieście w czasie trwania II wojny światowej i po jej zakończeniu.
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie byli:
Joanna Szyc, Paulina Cieślak, Kinga Wrzosek, Jakub Niesłuchowski

Recenzowała:
Wychowawczyni P. Prof. Teresa Guła

Skip to content