Szkolny klub wolontariatu- sprawozdanie

Przez cały rok szkolny 2009/2010 w naszym liceum pracowała na rzecz środowiska grupa uczniów.  Grupa wolontariuszy uczestniczyła w następujących akcjach w drugim semestrze roku szkolnego:

  1. W  czasie pierwszego semestru nauki, wolontariusze prowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt „AMI” w Piasecznie. W lutym ( tuż przed feriami zimowymi) zakupiono suchą karmę ( około 200 kg). Do schroniska dowieziono zapasu na zimę i dodatkowo koce i ubrania do wypełnienia bud.
  2. Przez cały rok, w drugim semestrze, kontynuowana była zbiórka nakrętek na rzecz zdobycia funduszy potrzebnych do zakupu wózka dla niepełnosprawnych. Akcja ta będzie trwała w następnym roku szkolnym.
  3. Jak co roku, w styczniu, grupa naszych wolontariuszy uczestniczyła w przygotowaniach dekoracji  i organizacji XVII Balu dla  Niepełnosprawnych. Ten bal jest stałą uroczystością wpisaną w kalendarz Fundacji Świata na TAK. My uczestniczyliśmy jako pomocnicy po raz 6.
  4. Wolontariusze z naszego klubu sprawują opiekę nad dziewczynką Joasią Kosowską ( w lekkim zespołem Downa). Nasi uczniowie pomagają Jej przy odrabianiu lekcji, wspólnie spędzają czas na zabawie, lekturze i spacerach. Kontakt z dziewczynką otrzymaliśmy z  Fundacji „Świata na TAK”.
  5. Od pierwszego semestru kilku naszych wolontariuszy opiekowało się osobą z twardnieniem rozsianym. W drugim semestrze, mimo opiekunki z ośrodka opieki społecznej dochodzącej do chorej, nasi uczniowie doraźnie odwiedzają chorą panią.
  6. Grupa 11 wolontariuszy opiekowała się starszymi osobami mieszkającymi na terenie Ursynowa. Otrzymaliśmy podziękowanie za ich pracę ( sprzątanie mieszkania, reperacja chodnika, zakupy) od przedstawiciela  dzielnicowego ośrodka opieki społecznej.
  7. Przez cały rok szkolny prowadzona była współpraca z ośrodkiem dla niepełnosprawnych „MAJA”. Nasi wolontariusze od kilku lat pomagają w prowadzeniu zajęć z młodzieżą.
  8. W drugim semestrze klub nasz skierował dwie uczennice Katarzynę Sujak z klasy IIC i Justynę Kupiduręz klasy IID –  do XVII Konkursu Ośmiu Wspaniałych. Na Gali Konkursu, wśród laureatów ośmiu WSPANIAŁYCH  znalazła się Justyna Kupidura.
  9. Pracę wolontariatu za rok 2009/2010 zakończyliśmy we środę 23 czerwca, na pikniku.
  10. Gorące podziękowania za aktywną pomoc dla innych składamy uczniom: Anecie Bajak, Jaśkowi i Staśkowi Działeckim, Tomkowi Paziewskiemu, ( z klasy IIC), Karolinie Kucharskiej, Justynie Kupidurze, Michałowi Czarneckiemu, Kamilowi Smith, ( z klasy IID), Marcie Bednarczyk ( z klasy ID2), Kamili Święckiej ( z klasy IF) i gospodyni klubu – Katarzynie Sujak z klasy IIC.

Opiekunowie klubu:  Teresa Guła i Dorota Maćkowiak

 

 

Skip to content