O Szkole

 

LXIII Liceum Ogólnokształcące powstało w 1990 roku i od początku mieści się w budynku przy ulicy Hirszfelda 11. 21 kwietnia 1994 roku szkole nadano imię Lajosa Kossutha. W październiku 2015 roku szkoła świętowała XXV-lecie swojego istnienia.

lo63 1111

Pierwszym dyrektorem szkoły była Pani Danuta Błagowieszczańska, która pełniła tę funkcję do roku szkolnego 1994/1995. W latach 1995 – 2006 dyrektorem szkoły była Pani Barbara Krępska, a Jej zastępcą Pani Krystyna Kuczyńska. We wrześniu 2006 roku stanowisko dyrektora objął Pan Paweł Mazur, który na swojego zastępcę powołał Panią Barbarę Gotfryd. Od września 2015 funkcję zastępcy pełni Pani Agnieszka Bolek. W LXIII Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mogą zdobywać wiedzę, w zależności od zainteresowań i zdolności, w klasach o zróżnicowanych profilach. Są to następujące profile: estetyczny, społeczny, matematyczno-fizyczny, przyrodniczy. Uczniowie liceum im. Lajosa Kossutha osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego – zdawalność matur wynosi 99%. Dzięki takim wynikom nasi absolwenci studiują na najlepszych warszawskich uczelniach: SGH, SGGW, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, ASP, PWST, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto szkoła oferuje uczniom zajęcia pozalekcyjne i fakultatywne, dzięki którym mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w wielu wycieczkach dydaktycznych (zagranicznych – m. in. do Wilna, Lwowa; krajowych – m. in. szlakiem Młodej Polski) oraz rekreacyjnych (sobotnie wycieczki rowerowe, wakacyjny obóz rowerowy, zimowy obóz narciarki). Uczniowie klas pierwszych pobyt w liceum rozpoczynaj od wyjazdu na obóz integracyjny, który pozwala im się lepiej poznać. Dla chętnych organizowane są konkursy tematyczne (np. konkurs matematyczny Kangur, konkurs informatyczny Bóbr, Dzień Przedsiębiorczości, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, konkurs poetycki i filmowy „Ja i świat wokół mnie”, konkursy recytatorskie). Uczniowie uczestniczą również w wielu projektach, wykładach, zajęciach laboratoryjnych i warsztatowych (m. in. wykłady na Uczelni Łazarskiego oraz SGGW, zajęcia w Laboratorium ALAB, projekt IPN „O tym nie można zapomnieć”, Imielińskie Spotkania Artystyczne).Uczniowie uzdolnieni artystycznie mają szansę prezentować swoje talenty podczas wielu uroczystości szkolnych i imprez artystycznych takich jak: Zaduszki poetyckie, Dzień Patrona, 11 listopada. Natomiast na tych, którzy chętnie angażują się w pomaganie innym i organizowanie wielu akcji na terenie szkoły czeka znakomicie działający Samorząd Szkolny oraz Szkolny Wolontariat. Działania i inicjatywy podejmowane przez dyrekcję, nauczycieli i uczniów naszej szkoły spowodowały, że w 2014 roku nasza szkoła otrzymała honorowy certyfikat „Szkoły z pomysłem” przyznawany przez Prezydenta m. st. Warszawy.

 

 

Skip to content