Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu w roku 2006/07

KOŁO WOLONTARIATU przy LXIII LO im. Lajosa Kossutha
Sprawozdanie z  działalności grupy młodzieży
w II semestrze roku szkolnego 2006/2007

Koło wolontariatu liczyło w tym semestrze, po odejściu uczniów z klas maturalnych, 11 osób.

Praca zespołu obejmowała:

 1. Współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych “MAJA”
  • Pomoc w pracach administracyjnych ośrodka,
  • Organizowanie różnych zajęć dla podopiecznych,
  • Udział we wspólnych uroczystościach – jasełka, wigilia, zajęcia sportowe.
 2. Współpraca z monarowskim ośrodkiem – Domem Samotnej Matki “RADOŚĆ DZIECKA” w Białołęce.
  • Zbiórka odzieży, zabawek, książek wśród Grona Pedagogicznego i uczniów LXIII LO.
  • Wyposażenie świetlicy w meble pozyskane dzięki współpracy z prywatnym przedszkolem na Ursynowie.
  • Pośredniczenie w przekazaniu całego wyposażenia mieszkania przez rodziców jednego z uczniów naszej szkoły.
  • Zorganizowanie Mikołajków Kossuthowskich dla dzieci z Domu “RADOŚĆ DZIECKA”.
   Prezenty oraz poczęstunek sponsorowany przez Dyrekcję LXIII LO, zabawki pozyskano dzięki pomocy Parafii Świętego Andrzeja Boboli i Fundacji “Świat na TAK”.
 3. Współpraca z Fundacją “Świat na TAK” i Ratuszem Miasta Stołecznego Warszawy:
  • Udział w organizowanych szkoleniach.
  • Organizowanie i udział w IX Balu dla Niepełnosprawnych.
  • Przygotowanie i uczestniczenie w przeprowadzeniu w całej Warszawie AKCJI “DZIEŃ NA TAK”. Zebrana przez wolontariuszy w naszej szkole kwota wyniosła 235 zł.
 4. Akcje woluntarystyczne na terenie szkoły.
  • Zbiórka odzieży, zabawek na potrzeby woluntarystyczne.
  • Prowadzenie gabloty.
  • Popularyzowanie działalności woluntarystycznej szczególnie wśród uczniów z klas pierwszych.
  • Stałe spotkania z uczniami raz w miesiącu.
 5. Sprawowanie opieki nad ludźmi potrzebującymi pomocy.
  • Opieka nad p. Aliną, mieszkanką Ursynowa, poruszającą się na wózku inwalidzkim. Dyżury pełnili wolontariusze z klasy II B: Tomek Wonelik i Ania Kosarzewska raz w tygodniu, we środy. Opieka polegała na wspólnych spacerach.
  • Pomoc starszemu małżeństwu. Dyżury pełnili wolontariusze z klasy I B: Zuzanna Bednarek, Zuzanna Janakowska, Patrycja Wlazły.
 6. Wycieczka wolontariuszy z podopieczną Koła do Pałacu w Natolinie – uwieńczenie akcji opiekuńczych Szkolnego Koła Wolontariatu.
 7. Pomoc zwierzętom współpraca z ośrodkiem AMI w Piasecznie.
 8. 18 czerwca 2007 roku uczestnicy Koła Wolontariatu z naszej szkoły zostali zaproszeni przez zaprzyjaźniony wolontariat z parafii na Ostańcu na towarzyskie spotkanie podsumowujące działalność obu klubów w mijającym roku szkolnym. Zaplanowana jest wspólna zabawa przy grillu.

Sprawozdanie opracowały wspólnie opiekunki klubu: p. Teresa Guła i p. Dorota Maćkowiak.

Skip to content