Konkurs historyczny

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

Konkurs odbędzie się na początku kwietnia.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do uczniów klas drugich, ale mile widziani są uczniowie klas pierwszych i trzecich. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przeczytanie trzech lektur obowiązkowych tj.:
Barbara Grochulska, Księstwo Warszawskie, Warszawa 1966 r.
Andrzej Syta, W blasku napoleońskich orłów, Warszawa 1986 r.
Ajnenkiel A., Polskie konstytucje, Warszawa 1983.

Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły uczniów, ale maksymalnie 3 osobowe. Konkurs składa się z dwóch etapów.

  • W części pierwszej są pytania proste, wymagające jednoznacznej odpowiedzi. Ich poprawna odpowiedź jest nagradzana jednym punktem.
  • W części drugiej pytania są trudniejsze, wymagające szczegółowej i specjalistycznej wiedzy. Odpowiedź na nie jest nagradzana dwoma punkami.
  • Jeżeli po dwóch rundach pytań nie zostanie wyłoniony zwycięzca nastąpi tzw. dogrywka czyli pytania dodatkowe, które wyłonią najlepszych bądź najlepszego ucznia.
  • Pytania przygotowane przez organizatorów będą dotyczyły zarówno wiedzy historycznej, czyli wydarzeń wokół Konstytucji 3 Maja jak również pytań z zakresu zasad ustrojowych i trybu legislacyjnego jaki obowiązywał na mocy tej konstytucji.
  • Pytania ponumerowane będą znajdowały się w kopertach i wybrany przez zespół uczestnik będzie losował pytanie i podawał komisji numer pytania, a następnie głośno odczytywał pytanie. Od tego momentu będzie liczony czas – 1 minuta na zastanowienie się i naradzenie z zespołem.
  • Po upływie tego czasu musi paść odpowiedź. Jeżeli uczestnik nie rozpocznie odpowiedzi w ostatnich 10 sekundach, pytanie jest nie zaliczone.
  • Jeżeli któryś z zespołów nie odpowie na pytanie, bądź odpowie błędnie, wówczas członkowie innych zespołów mogą odpowiedzieć, ale taka odpowiedź nie będzie punktowana.
  • Podczas konkursu mogą przebywać na sali inni uczniowie jako publiczność, ale nie mogą podpowiadać, ani przeszkadzać. Każde takie zachowanie ze strony publiczności spowoduje konieczność opuszczenia sali i dyskwalifikację uczestników.

Opracowanie regulaminu: p. Dorota Myśliwska.

Skip to content