Warsztaty samorządowe

WIOSENNE WARSZTATY SAMORZĄDOWE – 29 MARCA 2007

W marcu tego roku odbyły się warsztaty dla uczniów z klasy z autorskim programem przedsiębiorczości. Takie szkolenie przygotowane zostało przez pracowników Ośrodka Konsultacji i Dialogu Społecznego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zajęcia przeprowadzone były przez studentów UW specjalizujących się w problematyce funkcjonowania administracji publicznej. W warsztatach uczestniczyli uczniowie z klasy II F. Szkolenie odbyło się pod hasłem “Samorząd w zasięgu ręki”.
Zajęcia warsztatowe obejmowały pewne etapy pracy.

  • Przeprowadzono ankietę wśród uczniów na temat aktywności młodzieży. Uczniowie wypowiadali się o zasłyszanych akcjach młodzieżowych na rzecz społeczności.
  • Poznali ranking dzielnic pod względem ich bezpieczeństwa dla mieszkańców. Okazało się, że  do dzielnic najbardziej niebezpiecznych należą w Warszawie: Śródmieście (okolice Dworca Centralnego) i centrum Pragi. Do najbezpieczniejszych należą: Ursynów, Bemowo. W tych dzielnicach prężnie działają lokalne społeczności mieszkańców dbających o spokój.
  • Zaprezentowano informacje na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Warszawie.
  • W ramach ćwiczeń uczniowie symulowali obrady sesji Rady miasta Warszawy.
  • Debata “Co ludzi łączy, a co dzieli w społecznościach lokalnych?” pozwoliła na poszerzenie informacji o różnych problemach w środowiskach lokalnych.
  • Na zakończenie warsztatów przeprowadzony zostal konkurs wiedzy o  samorządzie i o Warszawie.

Celem prowadzonego dla uczniów projektu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym i przekazywanie informacji o społeczeństwie obywatelskim. W warsztatach, poprzez kilka różnych form ćwiczeń grupowych, wskazywano młodym ludziom różne sposoby rozwiązywania problemów lokalnych. Osoby prowadzące warsztaty kładły nacisk na świadomość współuczestnictwa w pracy na rzecz środowiska społecznego. Zwrócono uwagę na potrzebę podejmowania aktywnej działalności w środowisku. Dla uczniów takim najbliższym środowiskiem jest szkoła. Najbardziej aktywną częścią warsztatów okazała się symulowana sesja Rady Warszawy. Podczas kilku godzin pracy, uczniowie uczyli się pracy w zespołach. Dobierali się w grupy według podanych wcześniej zasad pracy. Analizowali przedstawiony problem związany z rozwojem aglomeracji warszawskiej. Tym problemem była potrzeba stworzenia nowych ścieżek rowerowych dla polepszenia warunków komunikacyjnych w mieście. Uczniowie podzielili się na trzy grupy. Powstała grupa zwolenników, wspierających pomysł budowy nowych tras rowerowych. Drugą grupę utworzyli przeciwnicy rowerów. Wszystkie opracowane przez obie grupy warianty i rozwiązania sytuacji komunikacyjnej w Warszawie zostały przedstawione trzeciej grupie uczniów. Ta ostatnia pełniła funkcję pracowników samorządu terytorialnego, lokalnych władz dzielnicy Ursynów. Debata przeprowadzona była pod kontrolą szkoleniowców. Wszystkie strony zostały wysłuchane. Decyzja o budowie nowych tras rowerowych została ostatecznie rozwiązana pozytywnie, ale pod konkretnymi warunkami. Spośród uczniów wytypowany był jeden uczeń pełniący rolę dziennikarza. Po wnikliwej obserwacji wszystkich stron zaproponował tekst krótkiej notatki w prasie. Warsztaty podobały się uczestnikom. Cały zespół pracował aktywnie.

Autor tekstu: p. Dorota Maćkowiak.

Skip to content