Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

SZKOLENIE z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Odpowiedzialność i postawa prospołeczna są ważne w życiu każdego człowieka. Wychowywanie młodzieży polega również na kształtowaniu charakteru, czy postawy odpowiedzialności za siebie i innych. W ostatnim czasie coraz ważniejszą w życiu codziennym jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia poszkodowanym. Gdy w społeczeństwie spotykamy obojętność, lekceważenie drugiego człowieka, postanowiliśmy w naszej szkole zapoczątkować cykl szkolenia – udzielania pierwszej pomocy.

Na dzień 19 stycznia 2007 roku, dyrektor p. Paweł Mazur zaprosił grupę młodzieży z Policealnej Szkoły Medycznej Nr 4 im. profesora Edmunda Biernackiego. Nasi goście jako uczniowie drugiego roku w tej szkole, prowadzą szkolenia o udzielaniu pierwszej pomocy. Z potrzeby serca dzielą się swoją wiedzą z młodszymi kolegami.

Jako pierwsi w szkoleniu uczestniczyli uczniowie z klasy II F. Poznali zasady zachowania się na miejscu wypadku. Dowiedzieli się jak należy prawidłowo wzywać pomoc (pogotowie ratunkowe, straż pożarną czy policję). Poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Sanitariusze ze studium medycznego dokładnie przedstawili obowiązkowe czynności przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nauczyli młodzież jak należy układać rannego w pozycji leżącej przy zachowaniu prawidłowego oddechu. Po prezentacji na manekinach, każdy z uczniów musiał sam zaprezentować zachowanie w symulowanej sytuacji zagrożenia czyjegoś życia. Po kolei każdy uczeń wypowiadał określone polecenia, by utrwalić je razem z konkretnymi zachowaniami i działaniem przy osobie poszkodowanej.

W grupie uczniów z II F jest kilka osób, którzy podobne szkolenie odbyli w gimnazjum. Potwierdzili potrzebę szkolenia, bo niestety, czasami o prawidłowych reakcjach przy ratowaniu rannego, w stresie, zapominamy.

Autor tekstu: p. Dorota Maćkowiak.

Skip to content