Wystawa prac uczniów: Warszawa w “Lalce” i dziś

WYSTAWA PRAC – WARSZAWA w “LALCE” BOLESŁAWA PRUSA

W dniach 9 – 20 X 2006 przed salą 205 zorganizowana została wystawa prac uczniów klas IIID i IIIG: Warszawa w “Lalce” i dziś. Śladami bohaterów powieści Bolesława Prusa. Wystawa ta jest efektem porównania obrazu naszego miasta z końca XIX w. utrwalonego przez pisarza i wizerunku Warszawy na początku XXI w. znanej uczniom z bezpośredniej obserwacji. Uczniowie pokazali jak zmieniła się przestrzeń miejska, jak dziś wyglądają budynki, parki, ulice, po których spacerował Wokulski. Oprócz zdjęć starej i nowej Warszawy na wystawie mogliśmy oglądać też mapy miasta z lat, w których toczyła się akcja powieści z zaznaczonymi na nich miejscami opisanymi przez Prusa. Umieszczony w centralnej części ekspozycji portret pisarza to dzieło ucznia kl. IIID – Michała Drabika. Wystawa prac uczniów klasy III D i III G została zorganizowana pod kierunkiem p. Anny Szczęsnej.

Skip to content