UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2006/07

Wszyscy nowi uczniowie z klas pierwszych zostali zaproszeni do sali gimnastycznej. Tam uczniów powitał Dyrektor, p. Paweł Mazur, oraz Vicedyrektor, p. Barbara Gotrfyd.
Na spotkaniu obecne było całe Grono Pedagogiczne.
Tradycją naszego liceum jest złożenie slubowania na sztandar przez wszystkich uczniów klas pierwszych. Do złożenia przysiegi zostali zaproszeni wszyscy nowoprzyjęci uczniowie. Uczniowie, którzy mieli najlepsze wyniki w nauce, podeszli do sztandaru.
Pan Dyrektor przedstawił młodzieży wszystkich nauczycieli podająć nazwę wykładanego przedmiotu.
W drugiej części uroczystości wychowawcy zaprosili swych podoopiecznych do klas.

k1_500_300

 

 

Klasy pierwsze w roku 2006/2007

KlasaProfilWychowawca
IAjęzykowy (angielski/niemiecki)p. Agnieszka Kałucka
IBbiologiczno-fizyczno-chemicznyp. Ewa Kulesza
ICintegracji europejskiejp. Monika Mizerska

KlasaProfilWychowawca
IDmatematyczno-fizyczno-informatycznyp. Anna Wiśniewska
IEedukacji estetycznejp. Hanna Wiśniewska
IFprzedsiębiorczościp. Urszula Kazalska

 

Ja, uczeń klasy pierwszej LXIII Liceum Ogólnokształcącego imienia Lajosa Kossutha, ślubuję:

  • uczyć się pilnie,
  • przestrzegać zasad i postanowień Statutu Liceum,
  • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
  • działać dla dobra szkoły i srodowiska,
  • pracować rzetelnie na rzecz społeczeństwa,
  • być uczciwym i odpowiedzialnym człowiekiem.
Skip to content