Matura 2006

MATURA 2006
W tym roku egzamin dojrzałości rozpoczął się we czwartek, 4 maja, pisemnym egzaminem z języka polskiego. Przez cztery tygodnie maturzyści podjęli trud zdawania egzaminu z języka polskiego i wybranych przez siebie przedmiotów.
Pisemne egzaminy rozpoczynały się o godz. 10. Z niektórych przedmiotów egzaminy na poziomie rozszerzonym kończyły się około godz. 17.
Regulamin egzaminu pisemnego jest ścisle określony. Wszyscy zdający przed egzaminem losowali numerek miejsca na sali egzaminacyjnej. Po okazaniu dowodu tożsamości, podpisywali się na liście obecności, i odbierali swój wydrukowany PESEL. Po wejściu na salę otrzymywali do naklejenia na swoich arkuszach egzaminacyjnych kod naszej szkoły. Według nowych przepisów egzaminacyjnych CKE, arkusze egzaminacyjne wypełniane były tylko czarnymi długopisami. Nie wolno było również opuszczać sali w czasie trwania poszczególnych etapów egzaminu.
Najdłużej trwały egzaminy z języków nowożytnych, które składały się z trzech części.
Do egzaminu ustnego z języka polskiego w formie prezentacji uczniowie przygotowywali się przez cały rok. W salach lekcyjnych na drugim piętrze przygotowane były potrzebne urządzenia audiowizualne, tablice, plakaty, magnetofony. Egzaminy ustne z języków: angielskiego, francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego, a nawet włoskiego trwały od 12 maja do 29 maja. Wszystkie wyniki były podawane przez przewodniczących komisji egzaminacyjnych w tym samym dniu. Uczniowie z niecierpliwością czekali pod salami na ich ogłoszenie. Uczeń mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów, a uzyskanie 30% z 20 oznaczało zdanie egzaminu. Wielu z naszych uczniów było bardzo zadowolonych ze swoich prezentacji i wyników.
Na otrzymanie wyników z części pisemnych wszyscy czekać będą do 11 lipca. W czasie weekendów w maju i na początku czerwca wielu nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło w pracach komisji OKE, sprawdzając arkusze maturalne z wybranych przedmiotów.

Autor tekstu: Dorota Biłowicka-Maćkowiak
Skip to content