Spotkanie dla gimnazjalistów

Spotkanie dla gimnazjalistów

W dniu 19 kwietnia w naszym liceum gościliśmy młodszych kolegów z ostatnich klas gimnazjalnych, którzy w maju i czerwcu składać będą dokumenty do szkoły średniej.
Spotkanie rozpoczęło się na sali gimnastycznej, gdzie pani dyrektor Barbara Krępska przekazała informacje o naszej szkole i o zasadach rekrutacji. Część uczniów pełniła dyżur przy stoliku z kroniką szkolną. Inna grupa rozdawała informatory o profilach klas przewidzianych w następnym roku szkolnym. W salach lekcyjnych na pierwszym piętrze dyżury pełnili nauczyciele, autorzy programów do poszczególnych profili klas. W indywidualnej rozmowie z uczniami gimnazjów i ich rodzicami, omawiano szczegółowo programy nauczania w każdym z profili.
Odpowiedzialnymi za przygotowanie szkoły do przyjęcia gości z gimnazjów byli: p. Jerzy Gołaszewski, p. Dorota Maćkowiak i p. Anna Szczęsna. Pomocą służyli również p. Renata Kos i p. Marta Policewicz.
W przygotowanie tego dnia włączyli się wybrani uczniowie z klasy IB, IC, IF, IIF i samorząd szkolny.

Autor tekstu: Dorota Biłowicka-Maćkowiak.

Skip to content