“Dzień Papieski” – obchody I rocznicy śmierci Jana Pawła II

“DZIEŃ PAPIESKI”, 3 kwietnia 2006

Młodzież z LO im. Lajosa Kossutha włączyła się w obchody rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II.
Inicjatywa uczczenia tego wydarzenia zrodziła się na początku marca, za przyczyną wychowawców klas oraz pani profesor Anny Matusiak i uzyskała akceptację pani dyrektor Barbary Krępskiej.
W czasie lekcji religii i myślę, że nie tylko, podejmowano tematy związane z posługą Papieża, a także były prelekcje filmów ukazujące Jego życie i pielgrzymki.
Młodzież pod opieką pani katechetki Marzeny Mieleszko przygotowała plakaty upamiętniające te wydarzenia i udekorowała nimi główną ścianę holu szkolnego.
W poniedziałek 3 kwietnia liczna grupa młodzieży wraz ze swymi wychowawcami uczestniczyła we Mszy św. w kościele św. Tomasza Ap., modląc się o wyniesienie na ołtarze naszego umiłowanego Ojca Świętego.
Przed Mszą św. maturzystki Ola i Paulina z IIIC zaprezentowały fragmenty “Tryptyku Rzymskiego”, przygotowane pod opieką pani profesor Anny Matusiak. Mszy św. przewodniczył i wygłosił płomienne okolicznościowe kazanie ks. Andrzej Otyszecki, katechizujący w naszym liceum.
Młodzież z głębokim wzruszeniem przeżywała liturgię wynagradzając na zakończenie Mszy św. celebransa i swoich wychowawców gromkimi brawami.
Największe owacje otrzymał jednak Jan Paweł II.
Widzimy, że to ziarno, które “wpadłszy w ziemię, obumarło” przynosi obfity plon, budzący, poprzez wspomnienie wydarzeń z życia i śmierci Jana Pawła II, gorącą miłość w sercach młodzieży. Tej miłości nie zdołają zagasić żadne piętrzące się zakusy Złego. Miłość, która jest cierpliwa, łaskawa, (…) wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość taka nigdy nie ustaje, nigdy się nie kończy i jest największą z Bożych łask (por. 1Kor 13). Wierzymy, że jesteśmy świadkami tej “iskry łagiewnickiej”, która “podpala” świat miłością, by przygotować ludzkość na wylanie się Miłości Chrystusa w czasie Jego przyjścia.

Autor tekstu: ks. M. Rowicki
Skip to content