Niedziela Palmowa

NIEDZIELA PALMOWA NA URSYNOWIE, 9 KWIETNIA 2006 ROKU

Na Ursynowie istnieje siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, TPD, przy ulicy Wiolinowej. Dwa razy w tygodniu opiekę nad młodszymi dziećmi sprawuje wolontariuszka Małgorzata Sypniewska, uczennica z klasy II H z naszego liceum.

Już stało się to tradycją, że ognisko wychowawcze TPD na Ursynowie bierze udział w konkursie palm w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego znajdującym się przy ulicy KEN. Już po raz czwarty, grupa 20 dzieci wraz z wychowawcami przygotowała palmę o długości około 3 metrów. Palma została wykonana z krepiny, prawdziwych zasuszonych kwiatów, kwiatów sztucznych i różnokolorowych wstążeczek. Dzieci przez dwa tygodnie codziennie robiły kwiaty z krepiny. Każdy kwiatek miał różną wielkość, kształt i kolor. Wszystkie przygotowane kwiatki zostały starannie przyczepione do dwóch złączonych ze sobą drzewców. Wieczorem, w dniu poprzedzającym niedzielę palmową dzieci zaniosły palmę do kościoła i postawiły przy ołtarzu. 9 kwietnia 2006 roku o godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta msza świętą, która celebrował Prymas Józef Glemp. Po mszy ogłoszono wyniki konkursu. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało grupowe wyróżnienie – nagrodę burmistrza Ursynowa. Reprezentacja dzieci i wychowawca odebrali z rąk Prymasa wspaniałą książkę o tematyce sakralnej – nagrodę za pracę w  utworzeniu najładniejszej wysokiej palmy.

Autorki tekstu: Dorota Biłowicka-Maćkowiak i Małgorzata Sypniewska.

Skip to content