VII Szkolny Przegląd Form Artystycznych

VII SZKOLNY PRZEGLĄD FORM ARTYSTYCZNYCH “KOSSUTH 2005”

VII Przegląd Małych Form Artystycznych, zorganizowany w drugim semestrze przez p. Alinę Stępniak i p. Hannę Wiśniewską. Młodzież mogła zaprezentować różne środki artystyczne w malarstwie, rysunku, teatrze, muzyce, poezji i prozie.

Jury w składzie:
p. Alina Stępniak,
p. Hanna Wi?niewska,
p. Anna Szczęsna,
p. Aleksandra Ksel-Osęka,
p. Agnieszka Bolek
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

w części poetyckiej:

– I nagrodę – Janowi Lazurko, klasa II E – za zbiór tekstów,

w dziale prozy:

– I nagrodę – Marcie Stawrowskiej, klasa II A – za opowiadanie “Polowanie”,

– II nagrodę – Marcie Wajszczyk, klasa II E – za zbiór opowiadań “Tabu”,

w części fotograficznej:

dwie równorzędne nagrody: – Alicji Metelskiej, klasa I B, – Anh Vu Huyen, klasa III E, za cykle fotografi,

w kategorii prac plastycznych

dwie równorzędne nagrody: – Urszuli Szary, klasa III B, – Hannie Stodulskiej, klasa I B,

oraz trzy równorzędne wyróżnienia dla:
– Martyny Borzewskiej, klasa I E, – Anny Krukowskiej, klasa I E, – Marty Wietrak, klasa II E,

w kategorii muzycznej:

– I nagrodę – Kirilowi Goroditskiemu, klasa II F.

Skip to content