Najważniejsze wydarzenia września 2004

  • Najlepsi uczniowie z klas pierwszych składają przyrzeczenie na sztandar 1.09.2004.

ROTA ŚLUBOWANIA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha w Warszawi

“Ja, uczeń klasy pierwszej 63 Liceum Ogólnokształcącego imienia Lajosa Kossutha, ślubuję:

 › uczyć się pilnie,
› przestrzegać zasad i postanowień Statutu Liceum,
› okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
› działać dla dobra szkoły i srodowiska,
› pracować rzetelnie na rzecz społeczeństwa,
› być uczciwym i odpowiedzialnym człowiekiem.”

  • Obóz integracyjny w Kamieńczyku (dwie grupy).
  • Wycieczka klasy IIIA i IIID do Krakowa szlakiem Młodej Polski.
  • Wizyta biskupa w szkole, rozmowa z uczniami i nauczycielami.
  • 23 września wycieczki po Ursynowie młodzieży z Polski i z Kaliningradu (pobyt tygodniowy), wycieczka po Mazowszu.(szczegóły w osobnej zakładce)
  • Przygotowywanie prezentacji multimedialnych o Ursynowie (zabytki, przyroda, edukacja, instytucje państwowe).
  • Do 30 września wszyscy maturzysci musieli złożyć deklaracje dotyczące przedmiotów zdawanych na nowej maturze.
Skip to content