Wyjazd na Węgry, listopad 2003 r.

WYMIANA POLSKO-WĘGIERSKA

Dyrekcja LXIII LO, Rada Pedagogiczna oraz młodzież są zaangażowani w wymianę polsko-węgierską od roku szkolnego 1994/95, czyli od momentu nadania szkole imienia bohatera Węgier – Lajosa Kossutha.
Wyjazdy na Węgry były i są organizowane w różnej formie: obozy wakacyjne o charakterze integracyjnym i językowym w Siedmiogrodzie, Budapeszcie, Egerze i wymiana między szkołami. Część wyjazdów była organizowana we współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie.
Wymianę prowadzimy z bliźniaczą szkołą średnią posiadającą tego samego patrona – Lajosa Kossutha, w Satoraljauhely, miasteczku malowniczo położonym w górzystym terenie w północno-wschodniej części Węgier.

Dołączona karta widokowa – spacer po Satorajaujhely – prezentuje miasto oraz szkołę, z którą prowadzimy wymianę. W budynku internatu mieści się klasztor Pijarów.

W centrum miasta stoi pomnik bohatera Węgier, Lajosa Kossutha.Piękny ołtarz barokowy z kościoła mieszczącego się w tym klasztorze.Podczas wymiany i pobytu w Satoraljauhely zawsze zwiedzamy fabrykę i znajdujące się przy niej muzeum porcelany w Hollohazie. Zwiedzamy wiele innych atrakcyjnych miejsc, a przede wszystkim Budapeszt.

Skip to content