Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do Kossutha ( LXIII LO, ul. Hirszfelda 11 Ursynów)

Dzień otwarty: 30 marca 2017, godz. 18.00

Profile klas:

  1. Matematyczno – informatyczna z rozszerzonym językiem angielskim

Rozszerzenia:

obowiązkowe: język angielski, matematyka

do wyboru: informatyka, fizyka, chemia, język polski, geografia, WOS

Drugi język: język niemiecki, język hiszpański

 

Przedmioty dodatkowe: grafika komputerowa, programowanie

Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, Polsko – Japońską Akademią Technik Komputerowych, Politechnika Warszawską.

Profil umożliwia podjęcie studiów na kierunkach, np.  matematyka, informatyka, geodezja, fizyka, architektura, ekonomia i inne.

 

  1. Społeczno – Ekonomiczno – Prawna z rozszerzonym językiem angielskim

Rozszerzenia:

obowiązkowe: język angielski, historia

do wyboru: wiedza o społeczeństwie, geografia, chemia, informatyka, fizyka, język polski

Drugi język: : język niemiecki, język hiszpański

Przedmioty dodatkowe: edukacja prawna,

Współpraca z kancelariami prawnymi, Uniwersytetem Warszawskim.

Profil umożliwia podjęcie studiów na kierunkach, np.  prawo, dziennikarstwo, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, socjologia, kulturoznawstwo, historia i inne.

 

  1. Humanistyczno – medialna (integracyjna) z rozszerzonym językiem angielskim

Rozszerzenia:

obowiązkowe: język angielski, język polski

do wyboru: wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka, chemia, fizyka

Drugi język: : język rosyjski, język hiszpański

Przedmioty dodatkowe: edukacja teatralna, edukacja filmowa

Współpraca z Domem Sztuki, redakcjami, stacjami telewizyjnymi, dziennikarzami.

Profil umożliwia podjęcie studiów na kierunkach, np.  dziennikarstwo, komunikacja społeczna, zarządzanie mediami, marketing, reklama public relations, socjologia, lingwistyka, kulturoznawstwo i inne.

 

  1. Klasa ze zwiększonymi godzinami wychowania fizycznego i rozszerzonym językiem angielskim

Rozszerzenia:

obowiązkowe: język angielski, biologia

do wyboru: wiedza o społeczeństwie, geografia, chemia, informatyka, fizyka, język polski

Drugi język: : język niemiecki, język hiszpański

Zajęcia wychowania fizycznego z trenerami: dietetyka, pływanie, koszykówka, siatkówka dziewcząt

Profil umożliwia podjęcie studiów na kierunkach, np.  ratownictwo, fizjoterapia, dietetyka, wychowanie fizyczne, biologia, biotechnologia, nowoczesne technologie żywienia i inne

Dodatkowe atuty Kossutha:

Wolontariat, programy unijne, programy w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, spotkania z ciekawymi ludźmi, świadkami historii, współpraca z wieloma instytucjami, obozy narciarskie i rowerowe, projekt eTwinning ze szkołą w Hiszpanii , sztab WOŚP, udział w różnych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, aktywny Samorząd Uczniowski.

Planowana dla chętnych: nauka języka japońskiego, węgierskiego, tureckiego.