Program profilaktyki

Zawartość dokumentu:

 1. Podstawy prawne programu.
 2. Wstęp.
 3. Diagnoza problemów.
 4. Cele i zadania programu profilaktyki.
 5. Plan realizacji działań (ogólny).
  Działania skierowane do młodzieży:

  1. Model informacyjny.
  2. Model edukacyjny.
  3. Działania zorientowane na właściwy wybór.
  4. Kształtowanie dojrzałej postawy wobec życia.
  5. Przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych.
  6. Działania alternatywne.
 1. Oczekiwane efekty profilaktyki pierwszorzędowej.
 2. Działania skierowane do rodziców
 3. Działania skierowane do nauczycieli
 4. Obowiązki osób odpowiedzialnych za realizację programu profilaktycznego.

Pobierz Szkolny program profilaktyki [PDF]