Duplikat Legitymacji i Świadectwa

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectw szkolnych i pobierania opłat za te czynności w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Lajosa Kossutha

Pobierz wzór pisma: Załącznik nr 1 [PDF]

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

 

 1. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.
 • W przypadku utraty rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły
  z pisemnym wnioskiem ( Załącznik nr 1) o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 • Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej.
 • Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu
 • Termin wykonania duplikatu do 7 dni.
 1. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.
 • W przypadku utraty rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (Załącznik nr 2) o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
 • rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły / klasy),
 • roku ukończenia szkoły / klasy.
 • Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 • wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
 • Termin wykonania duplikatu do 7 dni jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w Szkole.

III. Powyższe opłaty należy wnosić na konto:

               53 1030 1508 0000 0005 5031 6005

– z dopiskiem: opłata za duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej;  imię
i nazwisko ucznia/absolwenta.

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN opłaty wynoszą:

 • za duplikat świadectwa ukończenia szkoły – 26zł
 • za duplikat legitymacji szkolnej – 9zł

 

Załącznik nr 1 do pobrania w Sekretariacie lub na stronie internetowej