Rada Rodziców

rada_rodzicowW naszym liceum uczniowie mogą liczyć na pomoc Rady Rodziców. Dzięki znakomicie układającej się współpracy między Dyrekcją Szkoły a Rodzicami, ci ostatni mogą szybko i bezpośrednio reagować na potrzeby młodzieży i nauczycieli.

Z dobrowolnie deklarowanych składek dofinansowane są, między innymi, obiady w szkolnej stołówce, wycieczki, warsztaty przedmiotowe, obozy integracyjne. Rada przyznaje również, w miarę zgłaszanych potrzeb, pomoc socjalną w postaci jednorazowych lub stałych zapomóg gotówkowych. Na prośbę nauczycieli dodatkowo wyposażane są pracownie szkolne w niezbędne pomoce naukowe, kupowany jest sprzęt sportowy oraz książki do biblioteki.

Rada Rodziców także opiniuje i doradza Dyrekcji Liceum w podejmowaniu różnego rodzaju inicjatyw.

Obecny skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca RR – Anna Nogal  (kl. 3 e)

Członek RR – Robert Bugalski (kl. II b)

Członek RR –  Agnieszka Badora-Kwiatek (kl. I c)

KONTO RADY RODZICÓW

63124062501111001045979647 Bank PEKAO SA