Doświadczona i sprawdzona kadra nauczycielska sprawuje pieczę nad wszystkimi uczniami naszej szkoły.

Dyrektor Anna Jurek
Wicedyrektor Agnieszka Bolek

Język polski

Anna Jurek
Agnieszka Bolek
Justyna Drath
Angelika Riabinow
Anna Szczęsna - urlop zdrowotny
Hanna Wiśniewska
Ewa Krzakowska - Łazuka

Język angielski

Małgorzata Bajorek
Marta Fituch - urlop zdrowotny
Ewa Głowacz
Małgorzata Łukasik
Maria Dzienisiewicz
Inga Chrościcka - Woźniak

Język francuski

Małgorzata Łukasik

Język niemiecki

Ewa Głowacka
Maria Dzienisiewicz

Język rosyjski

Barbara Charasz
Krystyna Kuczyńska
Krystyna Kancewicz-Sokołowska

Język turecki

Agnieszka Lesiczka

Język hiszpański

Marta Piróg

Historia

Paweł Mazur - urlop zdrowotny
Dorota Myśliwska
Jolanta Wiszniewska

Biologia

Renata Kos

Geografia

Hanna Biłowicka-Maćkowiak
Piotr Kalinowski

Chemia

Katarzyna Piwowarczyk

Matematyka

Zofia Albin
Anna Wiśniewska
Jolanta Wójcik

Fizyka

Jacek Skoneczny

Informatyka

Anita Machura

Podstawy przedsiębiorczości

Anita Machura
Piotr Kalinowski

Grafika komputerowa

Anita Machura

Wiedza o kulturze

Anna Jurek
Agnieszka Bolek
Justyna Drath

Dziennikarstwo

Anna Szczęsna - urlop zdrowotny
Ewa Krzakowska - Łazuka

Edukacja teatralna i filmowa

Hanna Wiśniewska 

Historia i Społeczeństwo

Jolanta Wiszniewska

Edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Ciechan

Wiedza o społeczeństwie

Jolanta Wiszniewska

Przyroda

Hanna Biłowicka-Maćkowiak
Jacek Skoneczny

Religia

Piotr Wojtas
ks. Jan Skibiński

Etyka

Adam Czechowski

Wychowanie fizyczne

Agnieszka Ciechan
Jacek Kalata
Agnieszka Kałucka
Adam Popławski
Joanna Wojciuk

Biblioteka

Małgorzata Bieda

Pedagog

Agnieszka Makowska