Doświadczona i sprawdzona kadra nauczycielska sprawuje pieczę nad wszystkimi uczniami naszej szkoły.

Dyrektor Anna Jurek
Wicedyrektor Agnieszka Bolek

Język polski

Anna Jurek
Agnieszka Bolek
Justyna Drath
Beata Koralewska
Anna Szczęsna 
Hanna Wiśniewska

Język angielski

Małgorzata Bajorek- urlop zdrowotny
Karol Gerłowicz
Ewa Głowacz
Małgorzata Łukasik
Walentyna Markowa
Inga Chrościcka - Woźniak
Anna Skrzypkowska

Język francuski

Małgorzata Łukasik

Język niemiecki

Ewa Głowacka

Język rosyjski

Barbara Charasz
Krystyna Kancewicz-Sokołowska

Język turecki

Agnieszka Lesiczka

Język hiszpański

Marta Piróg

Historia

Dorota Myśliwska
Lucyna Schulz

Biologia

Renata Kos

Geografia

Hanna Biłowicka-Maćkowiak
Katarzyna Kwiatkowska

Chemia

Katarzyna Piwowarczyk

Matematyka

Zofia Albin
Anna Wiśniewska
Jolanta Wójcik
Piotr Brauner
Ewelina Kubicka

Fizyka

Joanna Beling
Piotr Brauner

Informatyka

Anita Machura

Zajęcia komputerowe

Piotr Marszałek

Podstawy przedsiębiorczości

Małgorzata Fik - Szopa
Jolanta Wiszniewska

Grafika komputerowa

Anita Machura

Wiedza o kulturze

Anna Jurek
Agnieszka Bolek

Dziennikarstwo

Beata Koralewska

Edukacja teatralna i filmowa

Hanna Wiśniewska 

Historia i Społeczeństwo

Jolanta Wiszniewska
Lucyna Schulz

Edukacja dla bezpieczeństwa

Agnieszka Ciechan

Wiedza o społeczeństwie

Jolanta Wiszniewska

Przyroda

Renata Kos
Katarzyna Piwowarczyk

Religia

Ewa Zacharzewska
ks. Jan Skibiński

Etyka

Adam Czechowski

Wychowanie fizyczne

Agnieszka Ciechan
Jacek Kalata
Agnieszka Kałucka
Adam Popławski - urlop zdrowotny
Joanna Wojciuk

Biblioteka

Joanna Ziemba

Pedagog

Agnieszka Makowska

Psycholog

Marta Żukowska