KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO  2016/2017

LXIII  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.  LAJOSA  KOSSUTHA

I semestr – 1.09.2016 – 6.01.2017
II semestr:
Klasy I i II – 9.01.2017 – 30.06.2017
Klasy III     – 9.01.2017 – 28.04.2017

miesiąc data wydarzenie
Wrzesień 1.09.2016 (czwartek) Rozpoczęcie roku szkolnego – godz. 8.30

Sala gimnastyczna – wszystkie klasy

Rada pedagogiczna – godz. 10.30

8.09.2016

(czwartek)

Rada pedagogiczna – godz. 16.30

Pierwsze zebranie z rodzicami – godz. 18

28-30.09.16 Obóz integracyjny klas I
Październik

 

 

 

 

Listopad

20.10.2016

(czwartek)

Zespół wychowawczy – godz. 15.45

Rada pedagogiczna – godz. 16.30

Zebranie z rodzicami – godz. 18

31.10.2016 (poniedziałek) Dzień wolny od zajęć – do odrobienia;
1.11.2016 (wtorek) Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć
11.11.2016 (piątek) Święto Niepodległości – dzień wolny od zajęć
22.11.2016

(wtorek)

Ostatni dzień wystawiania propozycji ocen na I semestr
24.11.2016

(czwartek)

Zespół wychowawczy – godz. 15.45

Rada pedagogiczna – godz. 16.30

Zebranie z rodzicami – godz. 18

Matury próbne – Operon
Grudzień 22.12.2016 (czwartek) Ostatni dzień wystawiania ocen na I semestr
23-31.12.16 Zimowa przerwa świąteczna
Styczeń 2.01.2017 (poniedziałek) Rada klasyfikacyjna – godz. 15.45
5.01.2017

(czwartek)

Zespół wychowawczy – godz. 15.45

Rada zatwierdzająca – godz. 16.30

Zebranie z rodzicami – godz. 18

6.01.2017 Trzech Króli – dzień wolny od zajęć
Luty 9.02.2017

(czwartek)

Zespół wychowawczy – godz. 15.45

Rada pedagogiczna – godz. 16.30

Zebranie z rodzicami – godz. 18

13-26.02.17 Ferie zimowe
Marzec 23.03.2017

(czwartek)

Ostatni dzień wystawiania propozycji ocen na II semestr w kl. III

Zespół wychowawczy – godz. 15.45

Rada pedagogiczna – godz. 16.30

Zebranie z rodzicami – godz. 18

Kwiecień 13-18.04.17 Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2014

(poniedziałek)

Ostatni dzień wystawiania ocen w kl. III
25.04.2017

(wtorek)

Rada klasyfikacyjna kl. III – godz. 15.45
27.04.2017

(czwartek)

Rada zatwierdzająca kl. III – godz. 15.45
28.04.2017

(piątek)

Zakończenie roku kl. III
Maj 1-3.05.2017 Dni wolne od zajęć
4-26.05.2017

 

8.05.2015

(poniedziałek)

Egzaminy maturalne

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin maturalny z j. angielskiego cz. pisemna

18.05.2017

(czwartek)

Ostatni dzień wystawiania propozycji ocen w kl. I-II na II semestr

Zespół wychowawczy – godz. 15.45

Rada pedagogiczna – godz. 16.30

Zebranie z rodzicami – godz. 18

Czerwiec 15.06.2017

(czwartek)

Boże ciało – dzień wolny od zajęć

 

16.06.2017

(piątek)

Dzień wolny od zajęć – do odrobienia
19.06.2017

(poniedziałek)

Ostatni dzień wystawiania ocen w kl. I-II
20.06.2017

(wtorek)

Rada klasyfikacyjna kl. I-II – godz. 15.45
22.06.2017

(czwartek)

Rada zatwierdzająca kl. I-II – godz. 15.45
23.06.2017 Zakończenie roku szkolnego – godz.9