XXIII Seminarium filmowe dla maturzystów


 XXIII  (XI Międzyszkolne) SEMINARIUM FILMOWE DLA MATURZYSTÓW

WIEK XX I XXI W ZWIERCIADLE KINA

23 – 27 stycznia 2017 r.

Miejsce: DOM SZTUKI (Warszawa, Ursynów, Wiolinowa 14-tuż przy stacji metra Ursynów)

Organizatorzy:

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie

Dom Sztuki SMB „Jary”

Poniedziałek, 23.01.2017:

DOKUMENTALNE ZWIERCIADŁO WSPÓŁCZESNOŚCI

8:15- rozpoczęcie seminarium

8:30 -wykład multimedialny:

Spojrzenie na historię i dzień dzisiejszy filmu dokumentalnego– Łukasz Maciejewski
(krytyk filmowy, nauczyciel akademicki  – Szkoła Filmowa w Łodzi)

9:30- film Jarocin. Po co wolność? (Polska 2016, reż. Leszek Gnoiński, Marek Gajczak, 109 min.)

11:20-przerwa

11:35- wprowadzenie do filmu (karty pracy)

11:45-  film Karski i władcy ludzkości (Polska 2016, reż. Sławomir Grynberg, 72 min.)

12:55- przerwa

13:15- film Fuocoammare. Ogień na morzu (Francja/Włochy 2016, reż. Gianfranco Rossi, 108 min.)

( zakończenie ok.15:15)

Wtorek, 24.01.2017     ZWYKLI LUDZIE W TRYBACH HISTORII

8:15-Wykład multimedialny- Jednostka w godzinie próby- Adam Trwoga – nauczyciel akademicki (Uniwersytet Warszawski, PJSTK w Warszawie)

9:30- film Joanna (Polska 2009, reż. Feliks Falk, 108 min.)

10:40-spotkanie z reżyserem filmu- Feliksem Falkiem

11:20- przerwa

11:30- wprowadzenie filmoznawcze do filmu-Adam Trwoga (filmoznawca, nauczyciel akademicki)

11:45- film  Skarga (Polska 1991, reż. Jerzy Wójcik, 84 min.)

13:00- przerwa

13:25- wprowadzenie filmoznawcze do filmu-Adam Trwoga (filmoznawca, nauczyciel akademicki)

13:40- Zezowate szczęście (Polska 1960, reż. Andrzej Munk, 107 min)

(zakończenie ok.15.30)

Środa, 25.01.2017

POLITYKA A CODZIENNOŚĆ, CZYLI JAK KRYZYSY WPŁYWAJĄ NA NASZE ŻYCIE

8:15-Wykład multimedialny:

        TOTALITARYZM I POLITYKA W FILMIE .

        KINO JAKO NARZĘDZIE POLITYKI-Grzegorz Pieńkowski (filmoznawca, nauczyciel akademicki)

11:00- przerwa

11:30  -wykład –Rok 1956 w Polsce i na Węgrzech-Andrzej Bukowiecki (filmoznawca, krytyk filmowy)

12:15: Polska Kronika Filmowa- Wielki wiec ,20 min.

12:35-film 1956. Wolność i miłość (Węgry/USA 2006, reż. Krisztina Goda, 123 min.)

(zakończenie ok.14:40)

Czwartek, 26.01.2017

POLITYKA I CODZIENNOŚĆ-część II

8:15- wykład  Co zrobić z przeszłością? Filmowe rozliczenia z historią –  Grzegorz Pieńkowski((filmoznawca, nauczyciel akademicki)

9:15- film Labirynt kłamstw (Niemcy 2014, reż. Giulio Ricciarelli, 124 min.)

11:20- przerwa

11:50- wprowadzenie do filmu-Andrzej Bukowiecki

11:50- film Kret  (Francja/Polska 2010, reż. Rafael Lewandowski, 104 min.)

13:40-spotkanie z twórcami filmu Kret

(zakończenie ok.14:30)

Piątek, 27.01.2017

 MISTRZOWIE POLSKIEGO KINA

8:15-  wykład, cz. IKRZYSZTOF KIEŚLOWSKI– red. Janusz Wróblewski (krytyk  filmowy, Tygodnik „Polityka”)

9:00-  film Przypadek (Polska 1981, rekonstrukcja cyfrowa, 2014; reż. Krzysztof Kieślowski, 130 min.)

11:10- przerwa

11:40 – wykład , cz. II ANDRZEJ WAJDA – red. Janusz Wróblewski  (krytyk  filmowy, Tygodnik „Polityka”)

12:25: film Powidoki ( Polska 2016, reż. Andrzej Wajda, 98 min.)

14:05 – 14:40 – podsumowanie i zakończenie Seminarium

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie z przyczyn od siebie niezależnych.

 

Seminarium Filmowe dla Maturzystów –Wiek XX i XXI w zwierciadle kina jest laureatem  (I miejsce) WARSZAWSKIEJ NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 2016

XXIII Seminarium Filmowe dla Maturzystów jest współfinansowane ze środków Wydziału Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy  URSYNÓW.

                                                                       ZAPRASZAMY

 

Autorzy programu: Hanna Wiśniewska, Andrzej Bukowiecki, Grzegorz Pieńkowski